Gils Geweld, muzikaal geweld…


In een tijd waarin zinloos geweld aan de orde van de dag lijkt te zijn, laten 24 slagwerkliefhebbers (stand mei 2018) onder de enthousiaste leiding van Mark van Tilborg zien dat geweld zeker niet zinloos hoeft te zijn! 

Sinds juni 2005 repeteren de leden iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij ‘Aan ’t Plein’ en vanaf augustus 2012 in Aktiviteitencentrum ‘De Schakel’ in Gilze. Het initiatief van deze samba/percussieband is ontstaan vanuit Meer Muziek 2007.

Meer Muziek 2007 is de in 2005 opgerichte stuurgroep voor het 200-jarig jubileum van Koninklijke Harmonie St. Cecilia. De bedoeling van deze stuurgroep was dat er iets blijvends uit zou komen, dat er meer muziek in het dorp Gilze zou zijn na het feestjaar in 2007.  Met samba/percussieband Gils Geweld is dat zeker gelukt!